Termeni & Condiţii - Programul de Afiliere LottaRewards

Introducere & considerente


Având în vedere că:

Programul de Afiliere LottaRewards este acelaşi cu Programul de Afiliere PlayUKinternet; şi

LottaRewards este o marcă deţinută în totalitate de PlayUKinternet; şi

Membrii Programului de Afiliere LottaRewards pot vinde şi promova anumite produse şi servicii PlayUKinternet, cum sunt acestea reprezentate în Programul de Afiliere; şi

Aceşti Termeni & Condiţii conduc relaţia dintre membrii programului de afiliere, programul de afiliere propriu-zis şi Produsele şi/sau Serviciile PlayUKinternet.

Definiţii

"LottaRewards" înseamnă Programul de Afiliere LottaRewards.

"PlayUKinternet" şi/sau "noi" înseamnă compania Play UK Internet N.V., număr de înregistrare 95091.

"membru" şi/sau "afiliat" înseamnă orice membru al Programului de Afiliere LottaRewards.

“Subafiliat" înseamnă orice persoană sau entitate legală care se înregistrează ca membru în Programul de Afiliere LottaRewards prin codul unic de urmărire al unui membru deja înregistrat, asta însemnând că noi vom plăti membrului care a făcut recomandarea un anumit comision.

"programul" înseamnă Programul de Afiliere LottaRewards.

"Siteurile PlayUKinternet" înseamnă siteurile www.playukinternet.com, www.loteriionline.net, www.playuklottery.com, www.playeuromillions.com, www.playusalotteries.com, www.playsuperena.com, www.grandesloterias.com, www.playminilottos.com şi www.superloterii.ro, toate subpaginile acestora, excluzând linkurile spre alte siteuri.

"siteurile membrilor" înseamnă siteurile operate de un membru al Programului de Afiliere LottaRewards.

"banner" înseamnă orice banner, imagine sau buton plasate (fie de LottaRewards, fie de membru) pe siteul membrului, prin care orice vizitator pe siteul membrului poate accesa produsul sau serviciul oferit dând click pe un astfel de banner, imagine sau buton.

"bilete" înseamnă variante la diverse loterii, achiziţionate de la PlayUKinternet.

"trimişi" înseamnă când un vizitator accesează serviciul sau produsul reprezentat folosind un link de urmărire sau îşi indică altfel sosirea prin informaţii obţinute de la membru.

General

1. Părţile încheie contractul numai pe baza acestor termeni şi condiţii, care vor prevala oricăror aranjamente verbale între ele. Manifestarea de indulgenţă sau de iertare nu vor fi considerate o renunţare la orice drept menţionat aici, cu excepţia celor scrise şi aprobate de toate părţile implicate.

2. Aceşti termeni şi condiţii pot fi modificaţi oricând, în mod unilateral, de către LottaRewards sau PlayUKinternet. Înştiinţarea modificărilor va fi postată pe siteul LottaRewards sau un exemplar fizic va fi pus la dispoziţia membrilor, la cerere. Termenii şi condiţiile modificate devin obligatorii pentru membri din clipa modificărilor.

3. Membrul confirmă că nu a fost forţat să devină membru al programului de orice afirmaţii făcute de sau în numele PlayUKinternet, angajaţii săi sau de reprezentanţii autorizaţi corespunzător. Mai mult, solicitantul confirmă că decizia de a cere calitatea de membru nu a fost luată sub presiune.

Calitatea de membru

4. Calitatea de membru al programului va începe, iar aceşti termeni şi condiţii vor deveni obligatorii pentru membri imediat după ce cererea lor, online sau offline, de a deveni membri a fost aprobată de LottaRewards. Membrului îi va fi permis accesul la un cod unic de trimitere care poate fi plasat în orice site, email sau newsletter destinat a fi folosit de membru pentru a trimite vizitatori spre produsele şi serviciile LottaRewards.

5. LottaRewards va trimite apoi un e-mail membrului confirmând informaţiile lor, numele de utilizator şi parola. După aceea membrul va putea să se conecteze la zona destinată membrilor de pe siteul LottaRewards folosind informaţiile contului lor personal, unde vor putea descărca bannere, texte şi linkuri după dorinţă, urmând a fi plasate pe siteul membrului.

6. Calitatea de membru poate fi reziliată de către membri cu condiţia unui preaviz scris de 3 (trei) luni în care să ceară rezilierea. La reziliere, toate linkurile spre produsele şi serviciile LottaRewards trebuie eliminate de pe siteul/siteurile membrului. În afară de situaţia încălcării contractului de către un membru, LottaRewards poate rezilia calitatea de membru în Programul de Afiliere la 5 zile după emiterea unei notificări scrise către membru.

7. LottaRewards va urmări şi înregistra toate vânzările* produselor şi/sau serviciilor generate de trimişi de pe siteul membrului. Acel membru va primi un comision, în valuta vânzărilor generate, comision care se bazează pe următoarea structură:

Începând cu 1 martie 2012, afiliaţii vor fi remuneraţi cu un procent din profitul rezultat din diferenţa dintre costul biletelor şi preţurile lor de vânzare pe diverse pieţe, cu excepţia înţelegerilor făcute în formă scrisă de către un membru al echipei LottaRewards.

Structura de comisioane LottaRewards pentru EuroMillions, Oz Lotto, Oz Powerball, SuperEnaLotto, UK National lottery, US MegaMillions, US Powerball, El Gordo, SuperLotto Plus, France Lotto şi EuroJackpot:

Bilete cumpărate per loterie

Comision câştigat

50 bilete sau mai puţine

23%

51- 150 bilete

26%

151- 250 bilete

29%

251- 500 bilete

32%

501- 650 bilete

35%

651 bilete şi peste

38%

 

Structura de comisioane LottaRewards pentru gama MiniLotto; MiniEuroMillions, MiniSuperEna, MiniUKlotto, MiniMegaMillions şi MiniPowerball (reunite pe siteul PlayMiniLottos.com):

Bilete cumpărate per loterie
Comision câştigat
Toate biletele PlayMiniLottos.com
15%


* Cu următoarele menţiuni:

a) PlayUKinternet poate oferi din când în când bilete, produse sau servicii la preţ redus jucătorilor. În aceste situaţii, comisionul membrului va fi calculat ţinând cont de respectivele reduceri şi nu de preţul iniţial al biletului, produsului sau serviciului.

b) Nu se plăteşte comision pentru biletele cumpărate chiar de membri.

c) Produsele şi/sau serviciile oferite de LottaRewards pot fi anulate sau retrase oricând, la discreţia respectivului furnizor al serviciului sau produsului menţionat, pentru orice motiv întemeiat, aici incluzând fără a ne limita la: vânzări provenind din trazacţii frauduloase cu cardul. Nu va fi plătit comision pe nici un bilet, produs sau serviciu care a fost anulat sau returnat de furnizor în condiţiile menţionate.

d) Plata comisionului se va efectua după un audit formal, astfel că sumele plătite pot fi diferite de cele văzute pe siteul LottaRewards.

e) Comisionul este plătit pe toată durata vieţii, pentru toate achiziţiile jucătorilor trimişi, cu condiţia ca membrul afiliat să îşi păstreze contul de membru activ. Pentru a rămâne activ, un afiliat trebuie să continue promovarea produselor şi/sau serviciilor oferite de PlayUKinternet.

f) Este considerat a fi cont inactiv orice cont de afiliat care nu a îndeplinit oricare din următoarele cerinţe minime într-o perioadă de 3 luni consecutive:
1. Să genereze 100 afişări ale bannerelor; sau
2. Să genereze 10 clickuri pe orice formă de link de urmărire (banner sau contextual); sau
3. Să genereze o înscriere.

Nici un comision nu va fi plătit după ce un cont va fi considerat inactiv. Un cont poate fi reactivat prin îndeplinirea oricărei din cerinţele de mai sus şi cererea de reactivare trimisă unui manager pentru afiliaţi. Dacă respectivul cont este reactivat, va beneficia de comisioane începând cu luna în care s-a făcut reactivarea. Nu se vor plăti comisioane retroactive pentru lunile de inactivitate, iar comisioanele nu se transmit de la o lună la alta când contul este inactiv.

8. Comisionul datorat unui membru va fi calculat la sfârşitul fiecărei luni calendaristice de către LottaRewards,  în conformitate cu clauza 7 (mai sus). Plăţile vor fi făcute către membru prin transfer bancar, transfer Moneybookers, transfer Neteller, transfer electronic, în dolari, euro sau lire, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la ultima zi a lunii în care s-au produs vânzările comisionate.

9. LottaRewards va oferi membrului acces la un raport online care va afişa numărul total de vânzări, procentul de comision şi comisionul total pentru orice lună. Toate informaţiile din raport vor fi considerate corecte în lipsa unei obiecţii scrise primită de la membru în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data generării raportului.

10. În eventualitatea contestării de către un membru a vreunui aspect al raportului sau a sumei comisionului ce urmează să fie plătit, disputa va fi trimisă spre arbitraj.

11. În situaţia în care comisionul pentru o lună nu depăşeşte suma de £50, €75 sau $90, în funcţie de valuta atrasă de membru, acel comision se va transmite la următoarea lună sau până când comisionul total plătibil depăşeşte această sumă.

Programul de Subafiliere

12. Orice membru care recomandă o persoană sau o entitate către LottaRewards folosind linkurile de subafiliat corecte, în funcţie de cererea acestora de a deveni afiliaţi şi a aprobării noastre de a-i primi în program, respectiva persoană sau entitate va avea, faţă de membrul care a făcut recomandarea, calitatea de subafiliat.

13. Toţi subafiliaţii vor fi consideraţi afiliaţi normali în cadrul programului LottaRewards şi îşi vor desfăşura activitatea de afiliaţi cu respectarea acestor Termeni & Condiţii. În cazul în care un subafiliat încalcă acest acord, este posibilă îndepărtarea lor din program. În acest caz orice comisioane de subafiliere care i-ar fi revenit membrului care a făcut recomandarea nu vor mai fi calculate.

14. Un membru nu se poate recomanda pe sine* pentru a deveni subafiliat, şi nici nu poate recomanda persoane sau entităţi care au fost înregistrate drept afiliaţi ai noştri în trecut sau care sunt înregistraţi în prezent, şi orice astfel de persoane sau entităţi nu vor fi considerate subafiliaţi în sensul prezentat în acest acord. Mai mult, afiliaţii recomandaţi nu pot fi asociaţi în scop comercial cu afiliaţii care i-au recomandat.

15. Membrii vor fi recompensaţi pentru aducerea de subafiliaţi. Pe lângă plata către subafiliaţi (trataţi ca afiliaţi obişnuiţi în programul LottaRewards) a comisioanelor prezentate în paragraful Plăţi al acestui act, LottaRewards va plăti şi membrului care a făcut recomandarea un comision suplimentar, calculat ca procent din comisionul câştigat de subafiliatul respectiv.

16. Acest comision va fi de 10% din comisionul câştigat de subafiliat şi va fi calculat lunar. Comisionul va fi apărea la secţiunea 'TOTAL VENITURI DE LA SUBAFILIAŢI' a raportului general, la începutul fiecărei luni pentru comisionul din luna precedentă, sau în orice altă rubrică echivalentă din secţiunea destinată membrilor.

17. Afiliaţii nu au acces în mod automat la informaţiile subafiliaţilor lor, dar pot cere anumite detalii direct de la managerul de program LottaRewards. Anumite informaţii legate de activităţile subafiliatului vor rămâne confidenţiale şi nu vor fi transmise afiliatului care l-a înscris. Un administrator LottaRewards îşi rezervă dreptul de a hotărî ce informaţii va oferi membrului care a făcut recomandarea, iar decizia va fi finală şi nediscutabilă.

18. LottaRewards îşi rezervă dreptul de a retrage oricând această ofertă şi de asemenea de a anula orice acord implicând subafiliaţii, cu respectarea Termenilor şi Condiţiilor LottaRewards publicate şi valabile. În cazul unei astfel de acţiuni, membrul care a făcut recomandarea va primi o notificare cu cel puţin două luni înainte.

Obligaţiile membrului

19. Membrul va fi responsabil pentru plasarea tuturor linkurilor pe siteul/siteurile sale, administrarea lor şi verificare faptului că linkurile conţin codul unic alocat membrului. LottaRewards nu va fi răspunzător pentru vânzările care nu sunt alocate siteului membrului din cauza incorectitudinii linkului plasat.

20. Membrii acceptă să nu utilizeze siteurile LottaRewards, siteurile produselor sau serviciilor oferite de LottaRewards sau orice altă componentă sau serviciu din cadrul programului pentru a:

(a) încărca, publica, trimite link sau transmite în alt mod conţinut ilegal;

(b) încărca, publica, trimite link sau transmite în alt mod orice conţinut cu caracter de ameninţare, violent, abuziv, vulgar, defăimător, obscen sau discutabil în alt mod;

(c) încărca, publica, trimite link sau transmite în alt mod orice conţinut cu caracter de hărţuire, ură sau care încalcă viaţa privată a altora;

(d) răni sau intra abuziv în legătură cu minori;

(e) urmări sau hărţui alte persoane;

(f) se da drept reprezentant LottaRewards sau mărcile, produsele şi/sau serviciile sale, precum şi de a încerca să-şi atribuie orice servicii oferite de către LottaRewards sau mărcile, produsele şi serviciile sale sau în alt mod să îşi afirme în mod eronat asocierea cu părţile menţionate anterior;

(g) lua orice măsură pentru a ascunde originea conţinutului furnizat de siteurile LottaRewards sau de siteurile mărcilor, serviciilor şi/sau produselor reprezentate de LottaRewards;

21. Membrii vor fi răspunzători de promovarea mărcilor, serviciilor şi produselor LottaRewards, şi în mod specific de direcţionare vizitatorilor spre siteurile mărcilor, produselor şi/sau serviciilor menţionate anterior.

22. Toate materialele promoţionale folosite pentru a face reclamă, online sau offline, vor fi furnizate de LottaRewards. În cazul în care un membru doreşte folosirea altor materiale, acestea trebuie aprobate mai întâi în scris de către LottaRewards.

23. Materialul publicitar poate fi plasat pe siteul (siteurile) membrului unde acesta consideră că vor produce efect maxim.

24. Membrii pot folosi orice instrumente de marketing online au la dispoziţie, inclusiv Pay Per Click (PPC) şi Search Engine Optimisation (SEO).

25. Mesajele email comerciale nesolicitate sau campaniile de email în masă (SPAM) sunt strict interzise. De asemenea, mesajele text către mobil nesolicitate (SMS) sunt şi ele strict interzise.

Obligaţiile LottaRewards

26. Produsele şi/sau serviciile LottaRewards se angajează să administreze toate comenzile făcute de vizitatori trimişi de pe siteul (siteurile) unui membru.

27. Produsele şi/sau serviciile LottaRewards vor fi răspunzătoare pentru toate etapele procesării comenzii, incluzând aici comanda, varianta, plata, trimiterea, anularea şi relaţiile cu clienţii.

28. LottaRewards va oferi membrilor toate materialele promoţionale necesare pentru a face reclamă produselor, mărcilor şi/sau serviciilor reprezentate de LottaRewards.

29. LottaRewards poate, la alegerea sa, să asiste membrii în alcătuirea strategiilor de marketing şi reclamă şi poate să ofere alte tipuri de asistenţă membrilor, cu scopul de a genera mai mulţi vizitatori către siteurile LottaRewards, incluzând aici organizarea de concursuri, campanii promoţionale online, campanii în media scrisă şi comunicate de presă.


Încălcarea Acordului

30. În situaţia în care oricare din părţi încalcă acest acord; sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile stipulate în acest act; şi nu se specifică o durată de timp în care să poată fi remediată încălcarea, partea care a săvârşit-o va avea la dispoziţie 14 (paisprezece) zile în care să corecteze încălcarea, perioadă care se scurge de la primirea notoficării scrise cu privire la încălcare, şi dacă respectiva situaţie nu este corectată în perioada menţionată de 14 (paisprezece) zile, atunci partea care nu a încălcat acordul are dreptul, dar nu obligaţia, fără a aduce atingere altor drepturi sau îndreptări pe care respective parte le poate avea în temeiul legii, inclusiv dreptul de a cere daune; de:-

30.1 a anula calitatea de membru a membrului; sau

30.2 a solicita efectuarea imediată şi/sau plata obligaţiilor părţii care a săvârşit încălcarea, în termenii actuali.

31. În cazul în care o parte încalcă acordul iar partea care nu îl încalcă foloseşte consultanţă juridică legată de acest subiect, partea care încalcă acordul va fi cea responsabilă pentru plata costurilor de natură juridică cauzate părţii care nu a încălcat condiţiile, urmând instrucţiunile puse la dispoziţie de Societatea Juridică din Marea Britanie (Law Society of the United Kingdom).

Arbitraj

32. În situaţia apariţiei unei dispute legată de aceşti termeni şi condiţii, sau legată de calitatea de membru în program, părţile implicate au dreptul să ceară în scris celorlalte părţi ca problema să fie trimisă spre arbitraj, în condiţiile stabilite în acest paragraf.

33. Arbitrajul se va desfăşura în Londra, cu respectarea prevederilor Legii arbitrajului în vigoare în Mare Britanie; astfel:-

33.1 Judecător va fi, în funcţie de natura disputei:-

33.1.1 dispută financiară, contabil autorizat cu experienţă mai mare de 10 ani (Chartered Accountant in private practice of not less than 10 (ten) years standing);

33.1.2 dispută juridică, avocat sau consilier juridic cu cel puţin 10 ani de experienţă (practising senior Counsel or Attorney of not less than 10 (ten) years standing);

33.1.3 dispută de altă natură, persoană cu pregătire în domeniul respectiv, aprobată de părţi, iar în lipsa acestei aprobări, desemnarea persoanei va fi făcută de Preşedintele Societăţii Juridice din Marea Britanie, care poate fi solicitat să desemneze persoana oricând după exprirarea unui termen de 7 zile;

33.2 Cel care arbitrează are dreptul de:-

33.2.1 a investiga sau cere investigarea a ceea ce consideră necesar în legătură cu disputa, în care situaţie are puteri depline de a cerceta rapoartele şi toate actele aparţinând oricărei părţi implicate;

33.2.2 să chestioneze, sub jurământ, reprezentanţi ai oricărei părţi implicate şi/sau orice director sau administrator al oricărei părţi;

33.2.3 să rezolve disputa conform cu ceea ce consideră just şi echitabil în condiţiile respective;

33.2.4 să hotărască, inclusiv în cazul cererii de daune dar nu numai, după cum judecă el a fi corect şi necesar;

33.3 arbitrajul va fi efectuat în cel mai scurt timp posibile după ce a fost solicitat, cu scopul de a fi terminat în maxim 60 (şaizeci) de zile de la solicitare.

33.4 imediat după desemnarea persoanei autorizate să efectueze arbitrajul, conform art. 25.1, oricare din părţile implicate poate solicita stabilirea datei şi locului desfăşurării procesului de arbitraj şi stabilirea procedurilor şi a modului în care se va desfăşura arbitrajul.

33.5 Orice hotărâre rezultată în urma arbitrajului:-

33.5.1 va fi executată; şi

33.5.2 poate fi învestită cu formulă executorie de orice instanţă în a cărei jurisdicţie intră părţile afalte în dispută;

33.5.3 va fi irevocabilă şi obligatorie pentru părţi, neexcluzând dreptul de apel la Înalta Curte.


Notificări şi adrese de corespondenţă

34. Adresa membrului, specificată în formularul de înscrere, va fi folosită pentru a transmite orice notificări sau pentru orice alt scop legat de calitatea sa de membru.

35. În aceleaşi scopuri, adresa PlayUKinternet este 2 Lansdowne Row #137, Berkeley Square, London, W1J 6HL, United Kingdom.

36. Părţile au posibilitatea ca, din când în când, cu aviz scris celorlalte părţi, să schimbe adresele respective, cu condiţia de a informa în scris despre astfel de modificări.

37. Notificarea livrată în mână, în timpul programului de lucru normal al destinatarului, la adresa de destinaţie actuală, se consideră, în lipsa dovezilor contrarii, ca fiind primită de destinatar.

38. Notificarea livrată prin poştă nerecomandată, destinatarului la adresa actuală de destinaţie se presupune primită, în lipsa dovezii contrarii, în a patra zi de la expediere, sau când destinatarul este în altă ţară, în a paisprezecea zi după expediere.

39. În situaţiile în care comunicarea este necesar a fi făcută în scris, prin "scris" se va înţelege inclusiv comunicarea prin mijloace electronice, precum telefax şi email. Comunicările în format electronic se presupun a fi primite, în lipsa dovezilor contrarii, după 48 de ore de la trimitere.

Termeni

40. Siteul LottaRewards şi siteurile produselor şi/sau serviciilor reprezentate, incluzând text, imagini, linkuri, descărcări şi coduri, sunt furnizate CA ATARE şi SUB REZERVA DISPONIBILITĂŢII. LottaRewards şi mărcile reprezentate nu garantează în nici un mod corectitudinea sau aplicabilitatea fie de pe siteurile respective, fie a informaţiei cuprinse.

41. LottaRewards, mărcile reprezentate, administratorii săi, angajaţii, furnizorii, furnizorul de servicii internet, partenerii, afiliaţii şi agenţii, nu vor fi răspunzători pentru orice daune, pierderi sau garanţii, indiferent de modul în care se prezintă, suferite de membri, vizitatori, utilizatori sau orice alte persoane, rezultate din folosirea sau imposibilitatea de a folosi siteurile LottaRewards.

42. LottaRewards declină toată răspunderea sau granţia pentru orice pagube, incluzând fără a se limita la: directe, economice, de consecinţă sau pierderea profiturilor, ca urmare a folosirii acestui site sau a siteurilor, în orice mod.

43. LottaRewards şi PlayUKinternet nu controlează conţinutul terţelor părţi şi caracteristicile ce pot fi accesate prin folosire siteurilor, şi nici nu examinează sau editează acest fel de conţinut sau de caracteristici, nici nu funcţionează ca agent pentru terţe părţi ce pot fi accesate prin siteurile sale. Astfel şi până la limita maximă prevăzută de lege, LottaRewards şi mărcile reprezentate, inclusiv PlayUKinternet declină orice răspundere pentru orice pierdere sau pagubă rezultată din folosirea siteurilor, conţiunutului şi caracteristicilor ce aparţin terţelor părţi, incluzând aici şi siteul (siteurile) membrului.

Imunitate

44. Membrii înţeleg să ofere imunitate şi să nu învinovăţească LottaRewards, PlayUKinternet, administratorii săi, angajaţii, furnizorii, furnizorul de servicii internet, mărcile reprezentate, partenerii, afiliaţii şi agenţii în situaţia oricărei cereri sau acţiuni, incluzând aici onorarii juridice şi costuri asociate plătite de o terţă parte, având în vreun mod legătură cu folosirea de către terţa parte a siteurilor LottaRewards, precum şi în orice altă situaţie legată de program şi de calitatea de membru.

Monitorizare şi interceptare mesaje de date

45. Pentru a oferi un serviciu prompt şi sigur, precum şi în cazul unei solicitări de la un organ oficial, LottaRewards & PlayUKinternet pot monitoriza şi/sau intercepta comunicaţiile electronice, de exemplu mesajele email trimise pe siteurile sale. Utilizatorul îşi exprimă acordul ca, până la limita maximă prevăzută de lege, a luat la cunoştinţă despre posibilitatea monitorizării şi acceptă condiţiile.


Proprietate intelectuală şi drepturi de autor

46. Drepturile de autor pentru toate informaţiile, imaginile, codurile-sursă şi alte materiale originale conţinute pe LottaRewards şi pe siteurile reprezentate, sau obţinute de la LottaRewards sau siteurile/mărcile reprezentate şi neatribuite unor terţe părţi, sunt deţinute sau folosite sub licenţă de către LottaRewards şi/sau PlayUKinternet. LottaRewards şi/sau PlayUKinternet afirmă şi rezervă toate drepturile, inclusiv morale, în această privinţă.

47. LottaRewards acordă membrilor o autorizaţie personală, neexclusivă, neatribuibilă şi netransferabilă pentru a folosi, imprima şi afişa tot conţinutul şi informaţiile ce aparţin LottaRewards şi/sau mărcilor reprezentate, în scopurile descrise în acest program.

48. Dacă un membru descoperă sau suspectează că orice material cu dreptul de autor deţinut de către LottaRewards sau de mărcile/siteurile reprezentate ori în alt mod, este folosit fără drept de o terţă parte, atunci membrul respectiv va anunţa LottaRewards imediat pentru a facilita exercitarea acestor drepturi.

Intimitatea şi Confidenţialitatea Comunicaţiilor

49. Mai multe informaţii despre modalitatea în care LottaRewards şi PlayUKinternet respectă intimitatea membrilor şi/sau a vizitatorilor şi a informaţiilor personale, veţi găsi în Politica de Confidenţialitate PlayUKinternet.

Legea care Reglementează acordul

50. Valabilitatea, structura şi executarea acestui act ce conţine termeni şi condiţii vor fi reglementate de legislaţia Marii Britanii.

Serviciul Post Pay

Serviciul Post Pay nu este momentan disponibil jucătorilor afiliați.
--
Data ultimei revizuri
30 octombrie 2013

Brandurile Noastre

PHL-Logo-04-01
Lotto247-Logo-03-02
IGBsidebarbanner336x600

iGB
2017 CÂȘTIGĂTOR

Cel Mai Bun Manager Sistem Afiliere la Loterie