terms Általános Szerződési Feltételek - LottaRewards Partner Program

Bemutatkozás és preambulumbekezdés


Mivel:

A LottaRewards Partner Program ugyanaz, mint a PlayUKinternet Partner Programja; és

A LottaRewards teljes mértékben a PlayUKinternet tulajdonában van; és

A LottaRewards Partner Program Tagjai a Partner Program kereteiben és képviseletében értékesíthetnek és hirdethetnek bizonyos PlayUKinternet termékeket vagy szolgáltatásokat, és

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a partner program tagjainak kapcsolatát, a partnerprogramot magát valamint a PlayUKinternet Termékeit és/vagy Szolgáltatásait is.

Meghatározások

"LottaRewards" jelentése: LottaRewards Partner Program.

"PlayUKinternet" és/vagy ”mi” jelentése: a Play UK Internet N.V., regisztrációs szám 95091.

"tag" és/vagy ”partner” jelentése: a LottaRewards Partner Program bármely tagja.

“Al-Partner" jelentése: az a személy vagy jogi alany, aki/amely egy már meglévő tag/partner egyedi nyomon követési kódján keresztül csatlakozik a LottaRewards Partner Programhoz, amely előterjesztő tag/partner részére, az al-partner forgalma után meghatározott jutalékot fogunk fizetni.

"a program" jelentése: a LottaRewards Partner Program.

"PlayUKinternet weboldalak" jelentése: www.playukinternet.com, www.szuperlotto.com, www.playuklottery.com, www.playeuromillions.com, www.playusalotteries.com, www.playsuperena.com, www.grandesloterias.com és a www.playminilottos.com weboldalak és minden al-oldaluk, kivéve a külső oldalakra mutató linkeket.

"tagi weboldalak" jelentése: azon weboldalak, amelyek a LottaRewards Partner Program tagjának kezelésében állnak.

"banner" jelentése: bármilyen, a tag weboldalán (a LottaRewards vagy a tagja által) elhelyezett banner, kép vagy gomb, melyen keresztül a partner weboldalát látogató a bannerre, képre vagy a gombra történő kattintással hozzáférhet a kínált termékekhez vagy a szolgáltatásokhoz.

"szelvények" jelentése: a különböző lottójátékokra szóló, a PlayUKinternet szolgáltatásán keresztül, a leírtak szerint megvásárolt szelvények.

"ajánlás" jelentése: amikor egy látogató, egy meglévő partneren keresztül - a nyomon követési linket használva vagy más, meglévő tagon keresztül kapott kiindulási információk alapján -, hozzáférést szerez a képviselt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz.

Általános feltételek

1. A felek együttműködése az általános szerződési feltételeknek alapján kerül meghatározásra, mely előnyt élvez minden, egymás közötti szóbeli megállapodással szemben. Semmilyen engedmény, kedvezmény vagy a jóindulat bármely formája nem adhat mentességet vagy tekinthet el a szerződési feltételektől, hacsak arról nincs egy, a felek között erről szóló speciális írott formába öntött, külön megállapodás.

2. A LottaRewards vagy a PlayUKinternet az Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. Az ilyen változtatások közzététele a LottaRewards weboldalán fog megtörténni vagy igény szerint kérésre, a tagok részére kézzel fogható másolatot is küldünk. Az megváltozott általános szerződési feltételek azonnal életbe lépnek a meghirdetésükkel.

3. A partner kijelenti, hogy semmilyen PlayUKinternet vagy annak nevében működő képviselő, sem annak munkatársa vagy más kellően felhatalmazott személy által, nem lett belekényszerítve a program tagságába. Továbbá, a kérelmező elismeri azt is, hogy a tagsághoz való csatlakozása nem kényszer hatására történt meg.


Tagság

4. A program tagságába való csatlakozás és az általános szerződési feltételek akkor lépnek életbe, amikor a LottaRewards által jóváhagyásra kerül a tagságot kérelmező online vagy offline formanyomtatvány. A tag megkapja egyedi ajánló link-kódját, amit bármely weboldalon, emailben vagy hírlevélben elhelyezhet, és amelynek segítségével a tag a LottaRewards által képviselt termékeket és szolgáltatásokat ajánlja majd a látogatóknak.


4.1. A tagságra szóló jelentkezési ív pozitív elbírálása után (legyen az online vagy offline kérelem), a LottaRewards programban azonnal aktiválásra kerül a tag részére szóló online számla. A hálózat, az IP címet, email címet és lehetőség szerint a felhasználónevet is egyezteti a globális feketelistás adatbázissal. Az, hogy a számla megnyitásra került, még nem jelenti, hogy a későbbiekben nem felülvizsgálható vagy visszavonható a jogosultság. A tagságot, a Lottarewards megvonhatja saját megítélés alapján is, amennyiben a tag weboldala nem egyeztethető össze a partner-program irányelveivel.


5. A LottaRewards ezután elküld a tag részére egy az adatait, felhasználónevét és jelszavát megerősítő email üzenetet. Ha ez megtörtént, a tag már beléphet a LottaRewards weboldalán a saját számlaadatait használva a tagsági részre, ahol hozzáférhet a beilleszthető bannerek, szövegek vagy az ajánló linkek saját tagi weboldalra történő letöltéséhez.

6. A tagsági viszony, a tag által írásban leadott felmondási kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) hónapos felmondási idő elteltével megszüntethető. A szerződés megszünésével a partner weboldalá(ai)n található összes LottaRewards termékkel és szolgáltatással kapcsolaos link eltávolításra kerül. A szerződési feltételek megsértéséért a LottaRewards írásban, a tagnak címzett 5 napos felmondási határidővel, kizárhatja a tagot a Partner-Program soraiból.

7. A LottaRewards nyomon követi az összes képviselt termék és/vagy szolgáltatás értékesítését*, amik a tagi weboldalakon keresztüli ajánlással generálódtak. A tag adott pénznemben kap jutalékot a különböző pénznemekben történő forgalom után, a következő részesedési struktúra szerint:

2012. Márcus 1.-től kezdődően a partnerek, a különböző piacokon értékesített szelvények beszerzési és eladási ára közötti árrés után, százalékos díjazásban részesülnek mindaddig, amíg a LottaRewards partnerprogram csapatának egy tagjával más, erre vonatkozó írásos megállapodás nem történik.

LottaRewards részesedési struktúra az EuroMillions, Oz Lotto, Oz Powerball, SuperEnaLotto, UK National lottery, US MegaMillions, US Powerball, El Gordo, SuperLotto Plus és a France Lotto játékra vonatkozólag:

Értékesített szelvények per lottójáték

Részesedés

50 szelvény vagy kevesebb

23%

51- 150 szelvény

26%

151- 250 szelvény

29%

251- 500 szelvény

32%

501- 650 szelvény

35%

651 szelvény vagy több

38%

LottaRewards részesedési struktúra a MiniLotto választékhoz; MiniEuroMillions, MiniSuperEna, MiniUKlotto, MiniMegaMillions és a MiniPowerball (minden PlayMiniLottos.com-hoz tartozó) játékra vonatkozólag:

Értékesített szelvények per lottójáték
Részesedés
Minden PlayMiniLottos.com szelvény után
15%


* Az alábbiak szerint:

a) A PlayUKinternet időről időre felajánlhat a játékosai számára kedvezményes árú szelvényeket, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ezekben az esetekben a tagi jutalék a kedvezményes árból lesz majd kiszámolva, nem pedig a szelvény, termék vagy szolgáltatás eredeti eladási árából.

b) Nem jár részesedés a tagok saját szelvényvásárlásai után.

c) A LottaRewards által képviselt termékek és/vagy szolgáltatások, a szolgáltató saját belátása szerint, bármikor és bármilyen jogos okból kifolyólag törlésre vagy visszavonásra kerülhetnek, beleértve de nem kizárólagosan, a hamis hitelkártyatranzakciókból eredő értékesítéseket.  Semilyen jutalékkifizetés nem jár a fent említett, szolgáltató által törölésre és/vagy visszavonásra került szelvények, termékek vagy szolgáltatások értékesítése után.

d) A végleges jutalékkifizetést egy formális audit előzi meg, ennek következtében a kifizetésre kerülő összeg eltérhet a LottaRewards weboldalán megtalálható számoktól.

e) Az ajánlás révén bekerült játékosok utáni részesedés örökre szól, egy életen át tartó kifizetés, feltéve, hogy a tag partnerszámlája aktív marad. Ahhoz, hogy egy partner aktív maradjon, folyamatosan hirdetnie kell a PlayUKinternet által kínált termékeket és/vagy szolgáltatásokat.

f) Inaktív számla az, amely partner számlaként van bejegyezve és 3 hónapos időtartam alatt sem teljesíti a követőző minimum követelmények egyikét:
1. 100 generált banner megjelenítés; vagy
2. 10 generált kattintás bármely (banner vagy szöveges) követett linkenm keresztül; vagy
3. 1 új feliratkozó.

Az inaktívnak nyilvánított számlára nem lesz semmilyen jutalék kifizetve. Egy számlát akkor lehet újra aktiválni, ha a fenti követelmények legalább egyike teljesül, és azután kérelmezhető az újra aktiválás egy partner managernél. Ha a számla újraaktiválásra került, a részesedések kifizetése a számla újraaktiválásának hónapjától esedékes. Ha valaki hónapokon keresztül inaktívan hagyta a számláját, visszamenőlegesen semmilyen részesedése nem kerül kifizetésre, valamint ha egy számla inaktív, a jutalékösszegeket sem lehet továbbvinni.

8. A LottaRewards, a tagnak járó részesedéseket minden naptári hónap végén összegzi, a (fenti) 7. pont szerint. A tag részére a kifizetések banki átutalás, Moneybookers átutalás, Neteller átutalás, EFT vagy Wire formájában lesznek rendezve. Az utalás US dollárban, Euróban vagy Angol fontban történhet, azon hónap utolsó napjától számított 15 (tizenöt) napon belül, amelyben értékesítés zajlott.

9. A LottaRewards lehetővé teszi a partnernek, hogy hozzáférjen az online kimutatásokhoz, melyekben megtalálható az értékesítés összege, a részesedés aránya és a teljes havi szinten megkeresett jutalék is, visszamenőlegesen is, minden hónapra külön lebontva. A kimutatásban szereplő összes információt helyesnek és elfogadottnak tekintjük mindaddig, míg a partner nem nyújt be egy írásos fellebezést vagy ellenvetést részünkre a kimutatás elkészülte utáni 14 (tizennégy) napon belül.

10. Amennyiben a partner vitásnak látja a kimutatás bármelyik aspektusát vagy a kifizetett részesedés mértékét, az ilyen vitát választott bíróság fogja elbírálni.

11. Amennyiben a megkeresett jutalék mértéke az adott hónapban, a partnerhez hozzárendelt pénznemben nem haladja meg az 50 GBP, 75 EUR vagy 90 USD értéket, az összeg át lesz emelve a következő hónapra addig, míg a kifizetendő összeg el nem éri az említett kifizetési alsó határt.

Al-Partneri Program

12. Minden taghoz, aki egy személyt vagy entitást a helyes LottaRewards Al-Partner követési linken keresztül mutat be a LottaRewards programnak, nyilvántartási rendszerünkben azonnal csatoljuk ezeket a beajánlott potenciális al-partnereket az ajánló tag alá, és ez a hozzárendelés végig, a partneri jelentkezési kérelem elbírálása alatt és az új partnerként történő jóváhagyásig bezárólag élni fog.

13. A LottaRewards programban minden al-partnert teljes jogú, normál partnerként kezelünk, és az általános szerződési feltételek ugyanúgy érvényesek rájuk is, mint mindenki másra. Abban az esetben, ha egy al-partner szerződésszegést követ el, akkor eltávolítható a programból. Ebben az esetben a beajánló tag részére a továbbiakban nem jár jutalék az eltávolított al-partner után.

14. A tag nem nevezhet meg al-partnernek olyan személyt vagy entitást, amely már a múltban szerepelt vagy jelenleg is regisztrálva van nyilvántartásunkban, és mint ilyen nem tekinthető már új Al-Partnernek jelen Megállapodás alapján. Továbbá, egy beajánlott partner és annak beajánlója között nem létezhet semmilyen gazdasági összefonódás.

15. A tagok jutalmazásban részesülnek az új Al-Partnerek bevonása után is. Amellett, hogy az általános szerződési feltételek Fizetési Szakaszában meghatározottak alapján az Al-Partner (mint a LottaRewards program rendes partnere) forgalma után részesedés jár, a LottaRewards további juttatást biztosít a beajánló tagnak az al-partnere általi megkeresett részesedések után is.

16. Ez a jutalék 10%-a az al-partner által megkeresett részesedésnek, amely szintén havonta kerül kiszámításra. A részesedés mértéke ’AZ AL-PARTNER FORGALMA UTÁNI RÉSZESEDÉS’ szekció alatt fog megjelenni, a minden hónap elején elkészített jelentésben, melyben az előző hónap vagy egyéb kívánt időszak részesedéseit fogja megtalálni a tagsági részben.


17. A Partnereknek nincs automatikus hozzáférésük az al-partnereik adataihoz, de bizonyos adatok kikérését kérvényezheti egyenesen a LottaRewards program managerétől. Bizonyos adatok, melyek az Al-Partner aktivitására vonatkoznak bizalmasan kezelendők, és nem oszthatók meg az ajánló partnerrel. A LottaRewards adminisztrátora fenntartja a jogot arra, hogy saját maga határozza meg, melyek azok az információk, amelyeket az ajánló tagnak kiadhat, és ezen döntése megváltoztathatatlan és végleges marad.

18. A LottaRewards fenntartja a jogot arra, hogy bármikor visszavonja ezt az ajánlatát és, hogy bármilyen érvényben lévő Al-partneri megállapodást felmondjon, amely megfelel az adott időpontban publikált összes LottaRewards Általános Szerződési Feltételnek. Amennyiben egy ilyen felmondás történik, előtte az ajánló tagot nem kevesebb mint két naptári hónappal előbb értesíti a műveletről.

A Tagok kötelezettségei

19. A tagok felelőssége, hogy a weboldalaikra linkeket helyezzenek fel, amiket rendszeresen karbantartanak majd és biztosítják azt is, hogy ezok mindenkor tartalmazzák az egyedi nyomon követési a link-kódot. A Lottarewards nem kötelezhető jutalékok kifizetésére olyan eset(ek)ben, amikor a tag ajánló linkjének hiányából vagy hibájából fakadóan, az értékesítések nem visszakövethetőek a tag weboldalá(ai)ra.

20. A tagok elfogadják, hogy a Lottarewards weboldalát, a Lottarewards által képviselt szolgáltatások vagy termékek weboldalát vagy e programon belüli bármely más komponenst vagy szolgáltatást nem használnhatják fel arra, hogy:

(a) Bármilyen törvénytelen vagy tiltott tartalomat feltöltsenek, postázzanak, linkeljenek vagy más módon továbbítsanak;

(b) Bármilyen fenyegető, káros, sértő, rágalmazó, vulgáris, obszcén vagy más módon kifogásolható tartalmat feltöltsenek, postázzanak, linkeljenek vagy más módon továbbítsanak;

(c) Bármilyen zaklató, gyűlölködő vagy mások magánéletét támadó tartalmat feltöltsenek, postázzanak, linkeljenek vagy más módon továbbítsanak;

(d) Kiskorúakat tisztességtelenül célozzanak meg vagy sértsenek;

(e) Harmadik felet zaklassanak vagy megfigyeljenek;

(f) A LottaRewards-nak vagy az általa képviselt márkának, terméknek és/vagy szolgáltatásnak adják ki magukat, vagy bármilyen a LottaRewards-ot vagy az általa képviselt márkát, terméket és/vagy szolgáltatást a sajátjukként állítsanak be, vagy más hamis színben tüntesssék fel kapcsolatukat a fent említett felekkel;

(g) Olyan intézkedéseket tegyenek, melyekkel a LottaRewards weboldal vagy a LottaRewards weboldalát képviselő márkák, szolgáltatások és/vagy termékek által megadott tartalmak eredetét leplezik;

21. A tagok feladata a LottaRewards által képviselt márkák, szolgáltatások és termékek reklámozása és népszerűsítése, pontosabban a látogatók irányítása a weboldal(ak) vagy az említett márkák, termékek és/vagy szolgáltatások felé.

22. A LottaRewards minden olyan kreatív tartalmú anyagot rendelkezésre bocsát majd, amelyek felhasználhatók az online, vagy offline reklámozás és hirdetés céljaira. Ha egy tag saját kreatív tartalmat szeretne felhasználni, akkor azt előre, írásos formában jóvá kell hagyatnia a LottaRewards-al.

23. A hirdetési anyagok a tagok weboldalá(ai)n saját megítélés szerint a legatékonyabb módon, bárhová elhelyezhetők.

24. A tagok bármilyen számukra elérhető online marketing eszközt használhatnak, beleértve a  Kattintásonkénti Fizetést (Pay Per Click - PPC) és a Kereső Motor Optimalizálást (Search Engine Optimisation - SEO).

25. Szigorúan tilos a kéretlen kereskedelmi e-mail, vagy kéretlen tömeges e-mail kampány (SPAM), továbbá a kéretlen mobil szöveges üzenet (SMS) használata is.

Továbbá a partnereknek tilos:

- A 'Küldő' címében használniuk azon domain vagy al-domain neveket, amiket a PlayHugeLottos, LottaRewards, PlayHugeBrands, PlayUKInternet vagy ezeknek bármely más bejegyzett márkája birtokol és kezel (beleértve az ezeknek megfelelőket helyi nyelven).

- Úgy állítani be magukat (hivatalosan vagy sem), mint a lottótermékeket kínáló, működtető és fenntartó bejegyzett cég képviselője.

- Olyan emailes levelezés küldését folytatni, melyről nincs leiratkozási lehetőség. A leiratkozásnak teljeskörűnek kell lennie, az adatbázisból is törölni kell a leiratkozó mailcímét.

 

A LottaRewards kötelezettségei

26. A LottaRewards által képviselt termékek és/vagy szolgáltatások vállalják, hogy kezelik az összes megrendelést, amikett a tag weboldalá(ai)n keresztüli ajánlással érkező látogatók adnak le.

27. A LottaRewards által képviselt termékek és/vagy szolgáltatások felelősek minden, a rendelés feldolgozásával kapcsolatos aspektusért, beleértve a megrendelést, szelvényeket, fizetéseket, postázást, rendelések törlését és az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítását is.

28. A LottaRewards biztosítja a tagok részére az összes kreatív anyagot, melyek a LottaRewards által képviselt termékek, márkák és/vagy szolgáltatások reklámozásához és népszerűsítéséhez szükségesek.

29. A LottaRewards saját megítélés szerint, segítheti a tagokat hirdetési és marketing stratégiákkal és más egyéb támogatást is adhat a tagoknak, a LottaRewards által képviselt weboldalakra történő beajánlások számának növelése céljából, ebbe beletartozhat a versenyek szervezése, online promóciós kampány, nyomtatott média kampány és sajtó kiadvány is.


A szerződés megsértése

30. Abban az esetben, ha bármelyik fél súlyosan megsérti a jelen szerződés valamelyik pontját; vagy nem teljesíti ezen szerződési feltételek bármely rendelkezését, és e jogsértés orvoslására nincs előre meghatározott időtartomány megadva, a hibás félnek az írásos felszólítás kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) nap áll rendelkezésére arra, hogy az elkövetett hibákat helyrehozza.
Amennyiben a kiigazítások nem történnek meg a 14 (tizennégy) napos időszak alatt, a vétlen fél jogosult, de nem kötelezett, a törvények által előírt kereteken belüli jogorvoslatra, ebbe beletartozhat az okozott kár megtérítése; vagy:

30.1 a tag törlése a tagsági listából; vagy

30.2 a hibázó fél felszólítása az azonnali teljesítésre és/vagy teljes tartozásának azonnali kiegyenlítésére, az itt leírt feltételek alapján.

31. Abban az esetben, ha valamelyik fél, bármilyen jellegű szerződésszegést követ el a fentiek szerint és a vétlen fél ezzel kapcsolatban ügyvédhez fordul, a hibás fél kötelezettsége lesz majd megtéríteni minden, a vétlen félnél - ügyvédi skálán vagy saját kliensként - felmerülő, az Egyesült Királyság Ügyvédi Társasága által meghatározott jogi költséget is.

Választottbíróság

32. Amennyiben vita merül fel a szerződés pontjaival kapcsolatban vagy a lefektetett pontokat illetően esetleg a tag programtagságával kapcsolatban, mindegyik fél jogosult írásos értesítést benyújtani a másik fél számára arról, hogy a vitát választott bíróság elé terjeszti az alábbi bekezdés szerint.

33. A választottbíróság helye Londonban lesz, az Egyesült Királyság aktuálisan érvényben lévő Választottbírósági Törvény rendelkezései alapján az alábbiak szerint:

33.1 A Választott Döntőbíró, ha a kérdéses probléma:-

33.1.1 elsődlegesen pénzügyi jellegű, akkor egy nem kevesebb, mint 10 (tíz) éves magánpraxissal rendelkező független Mérlegképes Könyvelő lesz;

33.1.2 elsődlegesen jogi jellegű, akkor egy nem kevesebb, mint 10 (tíz) éve gyakorló vezető Jogtanácsos vagy Ügyvéd lesz;

33.1.3 bármilyen más jellegű, akkor egy megfelelően képzett független, a felek által közös megállapodással kinevezett személy lesz, mely megállapodás hiányában, a választottbíróság igényelt ülésének dátumától számított 7 (hét) napon belül, az Egyesült Királyság Ügyvédi Társaságának Elnöke fog döntőbírót kijelölni, akit ezen időszak letelte után bármelyik fél, bármikor felkérhet, hogy jelölést tegyen a döntőbíró személyére;

33.2 A döntőbíró jogosult:-

33.2.1 hogy kivizsgáljon, vagy kivizsgálást rendeljen el, bármilyen a vitával kapcsolatban fontosnak ítélt ügyben és ebből kifolyólag fel lesz hatalmazva arra, hogy átvizsgálja bármelyik vitában érintett fél könyvelését és nyilvántartását;

33.2.2 hogy beidézze és eskü alatt kikérdezze bármelyik fél képviselőjét és/vagy a felek vezetőit, vagy tisztviselőit;

33.2.3 hogy a vitát eldöntse, ha úgy ítéli meg, hogy az igazságos és méltányos az adott körülmények között;

33.2.4 hogy bizonyos jutalomban részesítsen valakit különleges teljesítmény, kártérítés vagy más jogcímen, amit a saját belátása szerint helyénvalónak ítél meg;

33.3 A választottbírósági tárgyalást a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, különös tekintettel arra, hogy az lezárulhasson a kérelmezési időponttól számított 60 (hatvan) napon belül.

33.4 Azonnal, miután a döntéshozó személyében egyetértettek, a vita tárgyában érintett felek bármelyike felszólíthatja a döntőbírót, hogy meghatározza az időpontot és a helyszínt ahol a választottbírósági ülés megtörténik majd, valamint előkészítse a döntéshozás folyamatát és módját is.

33.5 A döntőbíró által hozott minden ítélet:-

33.5.1 hatályba lesznek léptetve; és

33.5.2 végzésként benyújtható bármely olyan bíróságon, melynek joghatósága alá tartoznak a vitában érintett felek;

33.5.3 végleges és kötelező érvényű lesz midkét fél részére, fellebbezési joggal a Legfelsőbb Bíróság felé.


Értesítések és szolgáltatói címek

34. A tag által az online jelentkezési lapon feltüntetett címet, a parterprogram tagságát érintő értesítések, folyamatok és más egyéb dolgok célbajuttatására használjuk majd.

35. A PlayUKinternet "2 Lansdowne Row #137, Berkeley Square, London, W1J 6HL, Egyesült Királyság" címe ugyanerre a célra szolgál majd.

36. A felek időről időre, írásos értesítés útján megváltoztathatják az érvényes levelezési címüket, feltéve, hogy erről a változásról a másik fél részére írásos értesítőt küldenek.

37. Az olyan értesítést, amit saját kezűleg kézbesítenek a címzett rendes munkaidejében a saját címére, úgy kell tekinteni - hacsak a címzett az ellenkezőjét nem bizonyítja -, mint kézbesítés napján átvettet.

38. Az olyan értesítést, amit előre kifizetett regisztrált postaszolgálat által lett postáztak ki a címzettnek a saját címére, úgy kell tekinteni - hacsak a címzett az ellenkezőjét nem bizonyítja -, mint átvettet a kipostázástól számított negyedik napon, vagy ha a feladó egy másik országban van, akkor mint átvettet a kipostázástól számított tizennegyedik napon.

39. Ahol a kommunikáció írásos formája szükséges, az ”írásos” kifejezés alatt értendő az elektronikus formában történő kommunikkáció is, mint a telefax és az email üzenet. Az elektronikus úton történt kommunikációt - hacsak a címzett az ellenkezőjét nem bizonyítja -, átvettnek kell tekinteni a címzett részéről, az elküldéstől számított 48 óra után.

Jogi nyilatkozatok

40. A LottaRewards weboldalán és az általa képviselt termékek és/vagy szolgáltatások weboldalain, a szövegek, képek, linkek letöltések és a kódolás abban a formában van biztosítva ”AHOGY VAN” és ”AHOGY ELÉRHETŐ”. A LottaRewards és a képviselt márkák nem vállalnak semmilyen közvetett vagy közvetlen módon felelősséget vagy garanciát - beleértve, de nem kizárólagosan a helyességre vagy alkalmasságra vonatkozó garanciát -, semelyik weboldalra vagy azok információs tartalmára.

41. A LottaRewards és az általa képviselt márkák, tisztségviselők, alkalmazottak, beszállítók, ISP-k, partnerek és ügynökök nem vonhatók felelősségre a bármilyen módon felmerült károkért, veszteségért vagy kötelezettségekért, amelyek a tagok, látogatók, felhasználók vagy más személyek tevékenységéből eredően a LottaRewards által képviselt weboldalak használatából vagy nem használhatóságából keletkeztek.

42. A LottaRewards elhárít minden felelősséget vagy kötelezettséget bármilyen olyan kár után - beleértve, de nem kizárólagosan a direkt, gazdasági, szükségszerűen bekövetkezett veszteséget vagy profitkiesést -, amely a weboldal vagy a képviselt weboldalak használatából keletkezik.

43. A LottaRewards és a PlayUKinternet nincs ráhatással a harmadik féltől származó tartalomakra és funkciókra, amelyek az oldalain keresztül hozzáférhetők és nem vizsgálja vagy javítja az ilyen tartalmakat és funkciókat vagy működtet hozzáférést weboldalaihoz harmadik fél ügynökeként. Mint ilyen, és a lehető legteljesebb törvény által meghatározott keretek között a LottaRewards és a képviselt márkái, beleértve a PlayUKinternet-et is, elutasítanak minden felelősséget az okozott veszteségekért vagy károkért, amik harmadik fél weboldalának használatából, annak tartalmából és funkcióiból erednek, ideértve de nem kizárólagosan a tag saját weboldalá(ai)t is.

Kátrérítés

44. A tagok megállapodnak abban, hogy vétlennek ítélik és mentesítik a LottaRewards-ot, a PlayUKinternet-et, azok tisztségviselőit, alkalmazottait, beszállítóit, ISP-eit, képviselt márkáit, partnereit és ügynökeit minden követelés, kereset vagy igénylés és más egyéb eljárás alól, ide értve az ügyvédi költségeket és az ezzel kapcsolatos díjakat is, melyek harmadik fél által vagy harmadik féllel kapcsolatban keletkeztek a LottaRewards által képviselt weboldalak használtából kifolyólag, vagy amelyek a programhoz és ezért tagok partnertagságához kapcsolóhatók.

Az üzenetek megfigyelése és lehallgatása

45. Azért, hogy megfelelő és biztonságos szolgáltatást nyújthassunk és amikor erre szükség van, a LottaRewards és a PlayUKinternet a törvényes keretek között megfigyelheti és/vagy lehallgathatja az olyan elektronikus kommunikációt, mint a weboldalaira küldött email üzenetek. A teljes törvényesség érdekében a felhasználó elismeri, hogy tudatában van a megfigyelésnek és/vagy a lehallgatásnak és ehhez a hozzájárulását adja.

Szellemi Tulajdon és a Szerzői jogok védelme

46. A LottaRewards és az általa képviselt weboldalakon szereplő, vagy harmadik félhez nem köthető, LottaRewards-tól és általa képviselt weboldalaktól/márkáktól beszerzett összes információt, képet, forráskódot és egyéb más eredeti anyagot szerzői jogok védenek, amelyeket a LottaRewards és/vagy a PlayUKinternet birtokol vagy licencelt. A LottaRewards és/vagy a PlayUKinternet érvényesít és fenntart minden erre vonatkozó jogot, az erkölcsi jogokat is beleértve.

47. A LottaRewards a tagnak egy személyre szóló, nem-kizárólagos, nem-alárendelhető és nem-átruházható jogosultságot ad arra, hogy a program céljaira használja, kinyomtassa és megjelenítse az összes tartalmat és információt, amely a LottaRewards-hoz és/vagy a képviselt márkáihoz tartozik.

48. Ha egy tag észleli vagy gyanítja, hogy a weboldalain vagy máshol a LottaRewards vagy az általa képviselt márkák/weboldalak szerzői joggal ellátott anyagai egy harmadik fél által megsértésre kerülnek, akkor a tag javasolni fogja a LottaRewards-nak, hogy az érvényesítse az ilyen jogait azonnali hatállyal.

Titoktartás és bizalmasság a kommunikációban

49. A LottaRewards és a PlayUKinternet tagjainak és/vagy látogatóinak személyes adatait érintő további információkat és a magánélet tiszteletben tartásának ide vonatkozó előírásait a PlayUKinternet Adatvédelmi Irányelvei tartalmazzák.

Irányadó Jog

50. Az általános szerződési feltételek érvényessége, felépítése és teljesítése ügyében az Egyesült Királyság törvényei az irányadók.

PostPay Szolgáltatás

Az Utánfietési/PostPay szolgáltatás jelenleg nem elérhető a partereink részére.


--
Az utolsó felülvizsgálat napja
2013. Október 29.

Bármilyen vitás kérdés esetén az angol nyelvű eredeti ÁSZF az irányadó.

Márkáink

PHL-Logo-04-01
Lotto247-Logo-03-02
IGBsidebarbanner336x600

iGB
2017 GYŐZTES

A Legjobb Lottó Affiliate Manager